Reforma i ampliació de la biblioteca pública de Celrà

Localització
Celrà – Catalunya

Client
Ajuntament de Celrà

Data projecte
Juliol 2017 – Actualitat

Superfície
1.175 m2

L’estratègia d’integració amb l’edifici existent es defineix a diferents escales, des de la comprensió de la definició volumètrica del conjunt i de les qualitats dels espais exteriors intersticials, amb la preservació de gran buit de la plaça, passant per la valorització de la lectura dels espais interiors fins al respecte dels elements arquitectònics de les façanes, aconseguint una proposta que respecta i posa en valor els conjunt dels edificis existents.
Preservem l’espai exterior existent entre els dos volums, i conservem la possibilitat de ser utilitzat com una plaça per l’ús dels equipaments. L’únic volum que es defineix en l’exterior de l’edifici existent és el que correspon al nou vestíbul d’accés a la cota de la carretera de Juià. És un volum d’una única planta, que minimitza el seu impacte, per a preservar l’espai buit entre els edificis.

Un dels valors més interesants dels edificis que es destinaran a la nova Biblioteca és la seva volumetria interior, la percepció global d’aquest espai únic definit per la repetició de les encavallades i les crugies amb les seves finestres iguals a cada banda és una valor inherent que preservem, ja que permet comprendre’n el sentit industrial per al qual van ser concebuts aquests espais. Per tal de recuperar l’aspecte i les qualitats de la materialitat dels edificis de la fàbrica, es proposa de recuperar la textura de l’obra ceràmica a l’interior.

La contraposició d’aquests dos volums, amb les seves dues façanes idèntiques enfrontades, pren sentit gràcies al buit que hi ha entre ells, fa que els dos volums idèntics destaquin, generant una dualitat que en reforça el seu valor patrimonial, al mateix temps que és interessant com fa possible la comprensió del conjunt des del propi espai de la plaça. Aquesta plaça és un espai exterior de característiques úniques en els entorns de la fàbrica, la seva dimensió acotada el fa especial i més acollidor. Té una definició i un caràcter totalment contraposat a la resta d’espais exteriors dels voltants que són molt més indeterminats i de gran dimensió.

Identifiquem aquest ESPAI BUIT entre els dos volums disponibles per a la biblioteca, com un dels elements més remarcables que pensem que s’ha de preservar. Per tal de definir una proposta respectuosa i integrada amb l’edifici existent no es suficient amb el respecte de l’evolvent i els seus elements arquitectònics, cal també mantenir les relacions que s’estableixen entre els volums edificats ja que aquests configuren l’essència del conjunt. Per tant preservar i destacar l’espai buit entre els dos volums esdevé fonamental.

Col·laboradors
Carme Masó – Robert Comas

Premis
1er premi / concurs Ajuntament de Celrà / juliol 2017