Centre d’Atenció Primària

Localització
Sant Vicenç de Castellet (Bages)

Client
CatSalut – GISA

Dates
Concurs: 2006
Projecte: 2006-2007
Obra: 2009–2010

Superfície
1335 m²

Pressupost
2.140.305,6 €

L’edifici s’integra en el seu context urbà més pròxim alhora que identifica l’especificitat de les preexistències de l’emplaçament i es conforma al seu voltant amb l’objectiu de revalorar-les.

El volum en relació amb el carrer presenta dues plantes,  una trobada directa amb la vorera i obertures verticals. En canvi els volums que s’enfronten amb el context ferroviari, són d’una planta, queden elevats respecte el terreny i les obertures s’unifiquen en una única franja horitzontal. L’enfilada de pollancres i el dipòsit de les antigues instal·lacions ferroviàries ens acoten l’àmbit exterior de l’accés. El vestíbul es posiciona estratègicament en el centre de l’edifici, actuant com a espai panòptic, que articula i relaciona les diferents àrees funcionals així com la visió de les preexistències exteriors. En un extrem del vestíbul un pati envolta el gran pollancre, i ens permet sectoritzar en els seus altres dos costats l’aula d’educació sanitària i la zona de consultes. Les consultes es  situen a ambdós costats d’un espai d’espera que  s’il·lumina zenitalment a través de dues lluernes orientades intencionadament per emmarcar el fullatge dels pollancres. En la zona d’atenció continuada, la sala d’espera presenta una doble alçada i un finestral en el seu extrem que enquadra l’antic dipòsit i l’enfilada de pollancres de l’accés.

La resposta al lloc esdevé un recurs, una oportunitat per aportar més valor afegit a la correcta resolució funcional, pròpia d’un centre d’atenció primària.

Premis
1er Premi / concurs GISA (Infraestructures de la Generalitat de Catalunya) / juliol 2006
Obra seleccionada FAD 2011
Obra catalogada arquia-próxima 2010
Obra premiada en la 6ª Mostra d’Arquitectura de les Comarques Centrals (MACC) 2012

Publicacions
44 Jóvenes arquitectos internacionales / Arquitectura Plus – Grupo via / Octubre 2008
Arquitectura per a la salut / 18 anys d’arquitectura sanitària a Catalunya / 2010
Catálogo en cambio / arquia – pròxima 2010 / Fundación Caja de Arquitectos / 2010
Detail / edició digital / agost de 2011
Abitare / edició digital / October 2011

Col·laboradors
Jordi Sánchez (estudiant d’arquitectura), Genescà-Molist (estructura), Sergi Pérez i Anna Badias (arquitecte tècnic), Gepro engineering (instal·lacions), Josep Cònsola i Bet Gimeno (enginyer agrònom), Construccions Cots i Claret – Josep Palau (constructor), José Hevia (fotografies).

Altres projectes