arquitecturacostabrava costabrava arquitecturaemporda baixemporda architecture architektur interiordesing amenagementinterieur 1004roses 05amarquitectura arquitectura luxury design luxe lujo arquitecturacostabrava costabrava arquitecturaemporda baixemporda architecture architektur interiordesing amenagementinterieur 1004roses 05amarquitectura arquitectura luxury design luxe lujo arquitecturacostabrava costabrava arquitecturaemporda baixemporda architecture architektur interiordesing amenagementinterieur 1004roses 05amarquitectura arquitectura luxury design luxe lujo arquitecturacostabrava costabrava arquitecturaemporda baixemporda architecture architektur interiordesing amenagementinterieur 1004roses 05amarquitectura arquitectura luxury design luxe lujo arquitecturacostabrava costabrava arquitecturaemporda baixemporda architecture architektur interiordesing amenagementinterieur 1004roses 05amarquitectura arquitectura luxury design luxe lujo arquitecturacostabrava costabrava arquitecturaemporda baixemporda architecture architektur interiordesing amenagementinterieur 1004roses 05amarquitectura arquitectura luxury design luxe lujo arquitecturacostabrava costabrava arquitecturaemporda baixemporda architecture architektur interiordesing amenagementinterieur 1004roses 05amarquitectura arquitectura luxury design luxe lujo arquitecturacostabrava costabrava arquitecturaemporda baixemporda architecture architektur interiordesing amenagementinterieur 1004roses 05amarquitectura arquitectura luxury design luxe lujo arquitecturacostabrava costabrava arquitecturaemporda baixemporda architecture architektur interiordesing amenagementinterieur 1004roses 05amarquitectura arquitectura luxury design luxe lujo arquitecturacostabrava costabrava arquitecturaemporda baixemporda architecture architektur interiordesing amenagementinterieur 1004roses 05amarquitectura arquitectura luxury design luxe lujo

Centre Cultural

Localització
Roses (Alt Empordà)

Client
Ajuntament de Roses

Dates
Concurs: 2010
Projecte: 2014
Obra: 2015-2020

Superfície
2173 m²

Pressupost
2.347.446,98 €

En una cantonada urbana amb dificultats d’il·luminació natural i amb una de les seves façanes enfront al passeig peatonal de la Riera Ginjolers, la proposta aposta per la realització d’un pati obert al passeig que soluciona la il·luminació natural dels espais interiors i a més, es converteix en l’element representatiu i comunicatiu de l’activitat interior. Alhora aquest pati ens ajuda a fragmentar l’edifici en dos volums de diferent alçada, que resolen l’adaptació a l’entorn urbà. El volum en contacte amb les edificacions més altes de la Riera Ginjolers té quatre plantes en canvi, el volum en contacte amb el teixit urbà més petit té tres plantes.

L’edifici inclourà la sala d’actes i de ball, junt amb altres espais propis de la Societat Unió Fraternal (SUF), establint un cert grau de convivència programàtica. En les mitgeres s’hi recolzen unes franges amb els espais servidors, com les comunicacions verticals i els espais d’emmagatzematge. Aquestes franges alliberen l’espai servit en contacte amb les façanes, on es realitzaran les diferents activitats programàtiques. Predominen els espais de dimensions grans, compartimentats per envans mòbils. Aquesta distribució permet que l’edifici sigui molt flexible alhora de ser utilitzat, però també es tracta d’una distribució que fàcilment pot absorbir futurs canvis d’usos.

Alhora de resoldre les façanes s’ha optat per emfatitzar el contrast entre el pati i la resta. Per aquest motiu es pretén canviar el material en el pati, fent-lo molt més transparent que la resta de les façanes, permetent també que l’activitat sigui més visible des de l’exterior. El pati obert, un únic element clar, permet resoldre la correcta integració de l’edifici a la ciutat, la capacitat comunicativa de l’activitat, la qualitat dels espais així com la flexibilitat i funcionalitat programàtica.

Premis
1er Premi / concurs Ajuntament de Roses / novembre 2010

Col·laboradors
Bramón, Sitjà, Bassols i associats, SLP (direcció d’execució), Alba Vila (estudiant d’arquitectura), Laia Solé, Júlia Esteve i Laura Rodrigo (arquitectes), GMK – Miquel Llorens (estructura), Planas-Casadevall (amidaments i pressupost), CABA Enginyers (instal·lacions), Cobra Instalaciones y Servicios S.A. (constructor).

Altres projectes