Casa pati davant d'un lledoner a Pals

Localització
Pals (Baix Empordà)

Client
Privat

Projecte
2016

Obra
2016 – 2018

Superfície
150 m²

Havíem de definir una parcel·la per a la casa en uns terrenys que tenien un aparcament i un hort que s’havien de conservar, i la primera decisió important consisteix en definir-la de manera que ens apropiem d’un fantàstic lledoner preexistent.

La nova parcel·la minimitza la façana a carrer, i permet definir la edificabilitat necessària en un volum de dues plantes alineades a carrar i enfrontat al costat sud a un gran pati al voltant del lledoner, que serà el que determina i dona sentit a la casa.

La geometria de la planta reconeix l’arbre, amb una façana còncava, dirigint els plans de la façana capa a ell establint-hi una relació mes intencionada que el valora. D’altra banda, aquest enfonsament, ens permetrà definir un porxo d’amplada variable aconseguint la màxima profunditat just davant de l’arbre.
Els usos principals de la casa estan en el costat sud, mirant cap al pati. En el costat nord, que dona al carrer, hi definim una franja de serveis i circulacions verticals.

Els tres plans de façana, permeten definir les tres zones que tindran els diferents usos principals.

En el centre de la casa hi destaca un espai singular a doble alçada que caracteritzarà l’interior i que estarà totalment enfrontat al lledoner.
En la planta primera, aquest espai buit separa la zona de l’habitació principal de la resta d’habitacions, i permet situar una zona de despatx visió enfrontada al lledoner.

La presència del arbre estructura, defineix, qualifica i dona sentit a la casa.
L’arbre es pot considerar com l’element fundacional del lloc, un element significatiu, que ens protegeix i pauta el pas del temps i esdevé un nou àmbit de referència habitable i per tant genera un nou espai de domesticitat.

La casa estableix uns nexes formals amb l’arbre preexistent, propiciant la formació d’un lloc significatiu, i al mateix temps dotant-la de la identitat d’aquest lloc.

Col·laboradors
Carme Masó i Robert Comas (arquitectes). GMK – Miquel Llorens (estructura). Laia pla (arquitecte tècnic). SJ12 Enginyers – Albert Colomer (instal·lacions).
Constructor : Construccions i reformes AV Begur, IMD instal·lacions.
Fotografías : Adrià Goula