Casa a Sa Riera

Localització
Begur – Baix Empordà

Data projecte
Febrer – Abril 2017

Data obra
2018-2019

Superfície
281 m2

En un terreny en pendent resolem la casa buscant posicionar-la en el punt mes alt de la parcel·la per a gaudir de les millors vistes, cap a la cala de Sa Riera i les Illes Medes. Ho aconseguim esglaonant la volumetria, posicionant el volum del garatge i l’accés en el nivell mes baix, a sobre del qual es cavalca el volum de la planta principal, que es la que gaudirà del contacte amb el jardí i de la terrassa plana en la coberta del garatge, i un tercer volum situat  parcialment a sobre del principal.

Aquesta solució volumètrica quedarà reforçada per la seva composició de façana, definida per unes franges de formigó, unes falses impostes desvinculades dels propis forjats, intencionadament mes primes i posicionades estratègicament per a resoldre tots els elements de la façana, treballant la proporció visual de l’alçada de les plantes i permetent de resoldre la composició de les obertures de la façana, alternant de panys vidrats i opacs de diferent materialitat.  El treball compositiu de la façana dona una imatge coherent a una planta clara d’organització simple i neutra  per admetre un ús variable i adaptable als possibles usuaris.

Col·laboradors
Carme Masó – Robert Comas (arquitectes), Filippo Poli (fotògraf)