Casa entre mitgeres a Casavells

Localització
Corçà (Baix Empordà)

Dates
Projecte:  2006
Obra: 2007-2008

Superfície
303m²

La casa es situa entre mitgeres en una parcel·la estreta i allargada del límit urbà de Casavells.

L’estat actual de la casa era ruïnós i es planteja conservar únicament la façana de pedra del carrer, orientada a nord i en contacte amb el poble. En la façana sud el context urbà desapareix i té unes fantàstiques vistes vers un paisatge obert amb una forta component horitzontal. Aquí la volumetria s’esgraona, definint unes franges horitzontals que estan amb ressonància amb el paisatge, permetent obertures que ofereixen un bon aprofitament de les visuals i de la llum natural.

La planta semisoterrani s’avança  per adaptar-se a la rasant del terreny. Aquest nivell es considera l’accés principal de l’habitatge, per això intentem que l’espai tingui més atributs que els d’un garatge de fons fosc. Amb aquest objectiu, la part central de la planta baixa s’enfonsa i es col·loca en una cota intermèdia, permetent que des del semisoterrani es visualitzin la resta d’espais de l’habitatge. Entenem el garatge com un espai de transició entre l’interior de l’habitatge i el jardí on s’hi poden desenvolupar altres usos. La planta baixa es defineix com un espai únic, diàfan. Així des de l’accés pel carrer es pot gaudir igualment de les vistes al paisatge i de les vistes al jardí. Fet que aconseguim al situar l’espai  central de l’estudi enfonsat en un nivell entremig. Aquest espai a cota intermèdia és un espai comunicador de les diferents estances i activitats de l’habitatge on s’hi situa l’estudi, la biblioteca…  i incorpora una graderia convertint-lo en zona de jocs per nens, espai de reunió o sala de projeccions.  El forjat de la planta primera, on es troben les habitacions, es fragmenta en tres, deixant unes escletxes entre ells que permeten el pas de la llum natural. Aquests forjats es situen a diferents alçades per a qualificar l’espai continu de la planta baixa amb diferents volumetries interiors.

Premis
Finalista en els 13è Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2010

Publicacions
44 Jóvenes arquitectos internacionales / Arquitectura Plus – Grupo via / Octubre 2008
2G Dossier / Jóvenes arquitectos españoles / Edición digital / Març 2010
Magazine / La Vanguardia / Setembre 2012
Diseño Interior / Globus Comunicación / Novembre 2012
Dezeen / Abril 2011

Col·laboradors
Jordi Sánchez i Saïda Dalmau (estudiants d’arquitectura), David Codinach (estructura), Planas – Casadevall (arquitecte tècnic), Burgos – Gasull (constructor), José Hevia (fotògraf).