Casa amb espai per exposicions

Localització
Valldoreix (Barcelona)

Dates
Projecte:  2013
Obra: 2014 – 2015

Superfície
457 m²

El programa combina l’ús d’habitatge amb un espai expositiu per a obres d’art contemporani.

La casa es situa de manera que evita la presència de les edificacions veïnes, alliberant un espai lliure a sud que coincideix amb la zona amb més amplitud visual. Volumètricament s’identifiquen quatre volums, que disposats ens dues directrius diferenciades i alternades, permeten definir uns espais intersticials a doble alçada a traves dels quals es comuniquen visualment les dues plantes, permetent entendre el conjunt d’una forma unitària, i evitant una separació física i total d’aquest dos espais. Aquests quatre volums resolen de forma unitària tant l’estructura de la casa, els espais interiors, com la funcionalitat, aconseguint una definició clara i coherent. La planta baixa incorpora les sales d’exposició que juntament amb els espais de comunicació i els intersticis a doble alçada permetran completar les possibilitats d’exposició.  En un d’aquest espai intersticials hi ha l’escala que comunica amb la planta de l’habitatge, on cada un dels volums incorpora un ús específic, aconseguint la màxima claredat funcional. Els quatre volums principals presenten diferents alçades que qualifiquen els espais interiors amb volumetries diferenciades i que inclús permeten la il·luminació zenital.

Es tracta d’una casa on la resposta volumètrica està totalment vinculada a la relació amb l’entorn immediat, recollint un espai exterior ben assolellat i protegit de la presència de les edificacions veïnes, al mateix temps que genera una interessant forma de relació entre els seus espais interiors per a poder gaudir de l’art contemporani.

Publicacions
Dezeen / desembre 2016

Col·laboradors
Isabel Granell i Júlia Esteve (arquitectes). CODI Estudi (estructura). Joaquin Gónzalez (arquitecte tècnic). SJ12 Enginyers – Albert Colomer (instal·lacions). Constructor: Tania Agut Quijano (gestió d’obra), Grupo 2, S.A.
Fotografia: Adrià Goula

Altres projectes