Casa al Mas Nou

Localització
Platja d’Aro – Urbanització El Mas Nou ( Baix Empordà)

Projecte:
2014-2015

Obra:
2016-2018

Superfície
311 m2

La casa evita un posicionament paral·lel a les corbes de nivell del pendent de la parcel·la per aconseguir, mitjançant un gir del seu volum principal, una millor orientació cap les millors vistes.

Els espais interiors de la planta principal, queden definits per quatre crugies esglaonades, i definides per murs perpendiculars al pendent i amb les seves cantonades obertes cap a les vistes. Aquest esglaonament és conseqüència del gir intencionat cap a les vistes i la lògica d’implantació al pendent del terreny. Les crugies que defineixen els espais i l’estructura de la casa tenen diverses amplades que augmenten de forma progressiva segons la importància de l’ús que contenen, a la vegada que augmenta l’altura dels espais interiors, degut a la única pendent de la coberta aplicada a la geometria de la planta. La coberta unitària i trapezoïdal genera uns espais exteriors porxats, ideals per a protegir-nos del sol i de la pluja. S’aconsegueixen espais ben definits i clars tant espacialment com funcionalment, que mantenen una certa privacitat i independència entre ells,  però sense renunciar a una bona relació entre ells i una certa percepció global.

La casa es posiciona per aconseguir el màxim d’espai exterior útil, per això es col·loca al límit amb el veí del sud i d’aquesta manera allibera la zona que té les millors vistes i una topografia més plana on es posicionarà la piscina i l’explanada més gran del jardí. L’espai exterior es complementa amb les plataformes pavimentades que corresponen amb la coberta de la planta inferior de les habitacions, que aquesta sí que es col·loca paral·lela a les corbes de nivell per aconseguir un bon contacte amb el terreny.

Col·laboradors
Júlia Esteve, Laura Rodrigo i Robert Comas (arquitectes). GMK – Miquel LLorens (estructura). Laia Pla (arquitecte tècnic). SJ12 Enginyers – Albert Colomer (instal·lacions).
Constructor : Construccions Alberca
Fotografies : Adrià Goula

Altres projectes