Casa a Urcasa

Localització
Urbanització URCASA – LLoret de Mar

Projecte
2016-2017

Obra
2017-2018

Superfície
320 m2

Definim un patró geomètric que ens permetrà de desenvolupar la casa donant resposta als condicionants del lloc.
Recolzant-nos en una retícula d’hexàgons hi articulem una seqüencia d’espais polièdrics de 5 cares, que es combinen en la seva posició per aconseguir resoldre el programa funcional i la seva relació amb el lloc, i per tant la seva forma resultant es una conseqüència dels seus condicionants.
La casa es posiciona acostant-se al carrer i al costat nord de la parcel·la per tal d’alliberar el màxim d’espai al costat sud est. La volumetria es tanca definint així una forma còncava que recull l’espai exterior de la casa que queda molt ben assolellat i protegit de la visió de la casa veïna.
La prolongació de la volumetria allargada cap al costat est i la pròpia intencionalitat de la geometria ens permet d’aconseguir que des de la casa es tinguin vistes cap al mar.
Es busca reduir l’impacte de la presencia de la casa en l’emplaçament mitjançant la volumetria fragmentada que ens permet la seva definició geomètrica. El fet de tenir diversos plans en diverses inclinacions, permet aconseguir visons més parcials del volum i en redueix l’aparença. El volum també s’esgraona adaptant-se a la pendent del terreny, i ho fa seguint la seva pròpia lògica geomètrica.
La planta principal es defineix com una seqüencia d’espais poligonals encadenats entre ells, que tot i ser de crugia estreta , gràcies a la seva transparència cap al jardí aconsegueixen una relació amb l’exterior que n’amplia els límits de la seva percepció espaial i funcional. La seva disposició còncava permet també aconseguir interessants relacions visuals amb els propis espais de la casa.
Es tracta d’una casa definida per l’aplicació d’un patró geomètric que ens dona resposta als condicionants del lloc i gestiona la privacitat, l’assolellament i les vistes, al mateix temps que aconsegueix unes interessants relacions entre els propis espais de la casa.

Col·laboradors
Carme Masó, Robert Comas, Laia Pla i Sandra Boada (arquitecte tècnic). OTG3 Josep Lluis Ortega (estructura) Oscar Ortega (instal·lacions).
Constructor: Construcció i Rehabilitació Salichs S.A.
Fotografia: Eugeni Pons

Altres projectes