Casa a Treumal de Dalt

Localització
Calonge – Urbanització Treumal de Dalt (Baix Empordà)

Dates
Projecte:  2014-2015
Obra: 2016-en curs

Superfície
1252 m²

En una parcel·la en forma de ventall, amb unes magnífiques vistes cap al mar en la part est, posicionem la casa de tal manera que allibera el màxim espai exterior de jardí orientat al sud i, a la vegada, dóna l’esquena a la part nord, on hi ha les pitjors vistes. Mitjançant un gir de la planta respecte la posició paral·lela a les vistes, s’obra la casa al sud i s’amplia el jardí en aquesta orientació.

Combinant les dues directrius, la de les vistes i el desplaçament buscant el sud, es defineix una planta esglaonada sota una coberta de forma trapezoïdal. Es defineix com una seqüència de crugies entre murs paral·lels generant els espais interiors que augmenten la seva dimensió a mesura que contenen un espai més representatiu. L’accés principal de la casa és per la façana nord, a través d’un vestíbul de recepció a doble altura que recull la geometria trapezoïdal pròpia de la casa. Aquest vestíbul permet relacionar tots els espais principals i es converteix en un espai representatiu. L’esglaonament dels espais permet identificar clarament cada un d’ells i  a la vegada permet generar uns amplis espais coberts exteriors.  Entre ells s’aconsegueixen encadenaments visuals que permeten una visió de conjunt seqüencial generant una àmplia percepció d’espai. En la planta superior, les habitacions segueixen el mateix esquema organitzatiu, però al quedar una mica més endarrerida respecte la planta inferior, s’aconsegueix una amplia terrassa per a l’ habitació principal. La resta d’habitacions també tindran les seves corresponents terrasses triangulars. En la planta inferior a la principal s’hi situen diversos espais d’oci i un spa.

Es tracta d’una casa  que gaudeix d’espais molt amplis, organitzats amb claredat i coherència espacial i estructural, que participen tant de les vistes com de l’ampli jardí molt ben assolellat.

Col·laboradors
Júlia Esteve, Laura Rodrigo, Ferran Fluvià i Robert Comas (arquitectes), Blázquez Guanter SLP (estructura), Carles Nievas (arquitecte tècnic), SJ12 Enginyers – Albert Colomer (instal·lacions).