Casa a Ses Costes

Localització
Begur – Residencial area Ses Costes (Baix Empordà)

Dates
Projecte:  2015
Obra: 2016–2018

Superfície
338 m²

En una parcel·la molt ben orientada a sud, arribem a través d’un vial que ens permet assolir el punt més alt possible d’accés des del carrer. No obstant, degut al fort pendent de la parcel·la, la casa s’encasta al terreny en totes les seves parts.

El punt d’accés des del vial ens condueix fins la planta baixa destinada a l’entrada, garatge i espais de serveis. En la primera planta, per damunt l’anterior, se situen tres dormitoris. Per últim, els espais principals de la casa, se situen en l’última planta, sent el punt més elevat de la parcel·la i gaudint d’aquesta situació privilegiada amb una fantàstica vista del mar i de la costa.

Es minimitza l’impacte de la casa des de l’exterior fent que les dues plantes inferiors quedin camuflades el màxim possible en el conjunt dels murs d’aterrassament revestits de la pròpia pedra de l’excavació. D’aquesta manera aconseguim que la planta principal tingui simplement l’aparença d’un tall horitzontal en el pendent rocós el terreny, i que la resta de l’actuació quedi integrada als murs de la pròpia pedra del lloc. La façana de la planta principal és totalment vidriada i es protegeix del sol amb una profunda visera que donarà lloc a un espai intermedi entre l’interior i l’exterior al llarg de tota la façana. En la zona pròxima a la cuina, aquest àmbit d’espai cobert s’amplia per proporcionar una àmplia zona de menjador exterior. La coberta s’expressa en una imposta horitzontal continua que trenca la seva contundència amb un lleuger gir per a adaptar-se millor a  la topografia original del lloc. En la planta principal els espais transmeten una sensació de llibertat i obertura espacial garantint des de qualsevol punt la visió de l’horitzó com a teló de fons.

Col·laboradors
Júlia Esteve, Laura Rodrigo, Robert Comas i Ferran Fluvià (arquitectes). GMK – Miquel Llorens (estructura). Planas-Casadevall (arquitecte tècnic). SJ12 Enginyers – Albert Colomer (instal·lacions).

Altres projectes