Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Casa a Aiguablava

Localització
Aiguablava – Begur
(Baix Empordà)

Projecte
juliol 2018 – març 2019

Obra
2020

Superfície
250 m2

En aquesta casa a Aiguablava  aconseguim que tingui només l’aparença d’un únic volum horitzontal i d’una sola planta, simplement recolzat en el pendent natural del terreny, evitant així l’impacte que tindria una casa de tres plantes aparents, de manera que la casa s’integra millor en el seu entorn immediat.

En contacte amb el carrer,  un mur de contenció amb un acabat fosc defineix un basament, on s’integra discretament l’accés a la casa. Sobre aquest basament tindrem l’aparent continuïtat del terreny en pendent, definint-se com una franja de vegetació autòctona que amagarà sota aquesta coberta vegetal la construcció necessària per comunicar amb  el nivell superior.

El volum aparent es posiciona aproximant-se el més endavant possible cap al carrer, per alliberar el màxim d’espai possible al costat sud on hi haurà el jardí de la casa, d’aquesta manera es resol hàbilment la dicotomia entre gaudir d’unes magnífiques vistes mirant cap al nord i d’un jardí assolellat al costat sud.

Els espais principals de la casa es defineixen com un àmbit porxat en el centre del volum principal, per  tant, un espai passant que comunica el jardí amb les vistes cap a la punta d’Aiguablava. La casa esdevé un enquadrament de les vistes i un àmbit de relació amb el jardí assolellat. La disposició simètrica de la casa pretén destacar aquest buit central, que serà el nexe d’unió entre les qualitats del lloc.

Aquesta voluntat de comunicar un costat amb l’altre es fa explícita aconseguint que els tancaments desapareguin totalment. Tant els paraments de protecció com els finestrals, ambdós corredissos, s’amaguen a cada costat i permeten que en l’espai central es desdibuixi el límit entre l’interior i l’exterior, reforçant la comunicació fluida entre el jardí i les vistes.

Els paraments corredissos de canya de bambú ens permetran protegir l’espai interior i configurar-lo de diferents maneres aportant un joc de transparències i ombres que qualificaran l’espai interior i la seva relació amb l’exterior. La façana pot canviar radicalment el seu aspecte, ja que pot estar totalment tancada pels paraments de canya de bambú, definint una superfície continua i homogènia amb una interessant materialitat,  o pot estar totalment oberta, mostrant la transparència i continuïtat entre els dos costats.

La casa mostra de forma clara i evident l’aspecte natural dels seus materials. El relleu i la irregularitat i imperfecció de les canyes aporten unes qualitats que s’han traduït també a l’esgrafiat en relleu del revestiment de morter de calç de la façana. Aquesta lògica de materialitat es completa amb els paviments de formigó i els mobiliaris de fusta de roure que es mostren tal com són, aconseguint un ambient interior reposat i acollidor.

La casa aconsegueix desdibuixar els límits entre l’interior i l’exterior, generant una continuïtat que flueix entre el jardí assolellat i les magnífiques vistes cap al mar retallat pel perfil rocallós d’Aiguablava. Defineix un àmbit protegit, però molt ben relacionat amb l’entorn immediat, on trobem el confort  i la calidesa del contacte amb uns materials sincers i naturals.

Col·laboracions 
Alison Cruz i Marta Gaset (arquitectes)
Sandra Boada (arquitecta tècnica)
Barcelona Structural Engineering – Jordi Payola (estructura)
ENGICO2EN – Jordi Manich (instal·lacions)
José Hevia (fotografia)
Maiol Virgili (video)

Altres projectes