CAP-stvc – Arquia / Próxima – Realització Catalogada