Reforma interior d'una casa al Mas Nou

Localització
Platja d’Aro – Urbanització El Mas Nou (Baix Empordà)

Dates
Projecte: 2015
Obra: 2015

Superfície
410 m2

La intervenció en aquesta gran casa consisteix en redefinir els espais principals per a dotar-los de mes espaiositat i llum per adaptar-los a una nova forma de viure dels nous propietaris.

La casa original presentava una distribució clàssica de estances separades per als usos de dia, tenia una gran sala d’estar, un menjador i una cuina tancada, estrictament funcional posicionada a la façana del darrera.

En primer terme es realitza una gran obertura per a comunicar espaialment la sala d’estar amb el nou menjador, i la nova cuina, ara oberta i ben comunicada amb la resta dels espais es situa en  una posició molt més pròxima al porxo existent. La reconversió espacial es completa aconseguint recuperar la volumetria de la coberta inclinada existent a l’interior. També s’engrandeix la obertura frontal en la seva màxima dimensió, i per tant s’aconsegueix la màxima visió del mar i moltíssima llum interior. D’aquestes intervencions en resulta un canvi radical que transforma un interior que era poc aprofitat, en un espai dinàmic, lluminós, ampli i amb una molt millor relació amb l’exterior.

Col·laboradors
Júlia Esteve i Laura Rodrigo (arquitectes).

Altres projectes