Primers espais

  • La sèrie de fotografies “visionen” de David Frank, ens mostren una serie d’espais primaris definits enmig de la natura, que simplement configurant un petit àmbit, com una plataforma, uns punts de referència, o uns vertex que s’aproximarien a un sostre, són elements suficients per evocar-nos un primer recolliment espaial entre l’atmosfera natural.