Ombra constructivista

  • Fragment exposició Construir la Revolució. Caixa Fòrum – Proun 30, 1920. El Lissitzky

    En la imatge de l’esquerra trobem tres elements que la composen, dues fotografies d’edificis i un prestatge de vidre on s’hi recolza més informació sobre els mateixos. Però el que més ens crida l’atenció és l’ombra que els documents sobre el prestatge de vidre projecten en la paret, aquesta podria ser perfectament un quadre de El Lissitzky.